InArticle Video

Onderdeel van de content

De InArticle Video wordt binnen de content van de site geplaatst, letterlijk in de pagina. Hierdoor is de video onderdeel van de content die de bezoeker consumeert. De video begint pas met spelen zodra 50% van de video in beeld is. De bezoeker beslist dus zelf of hij de boodschap wilt zien. Er is geen sprake van ‘forced exposure’, dus minder kans op een negatieve merkassociatie.

Wil je meer weten over de kansen met video?